KURSSIT

Syksyllä 2019 järjestetään avomuotoisia perhekursseja kolmella yliopistollisen sairaalan alueella; Helsingin, Kuopion ja Turun seudulla. Kursseille voi osallistua koko perhe. Kurssit ovat tarkoitettu eri tavoin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja kurssille osallistuminen ei edellytä, että lapsella on diagnoosi.
Avomuotoisuus tarkoittaa, että iltaisin ei ole järjestettyä ohjelmaa, joten perheet voivat käydä kurssilla kotoa käsin.
Hankkeen aikana järjestettävät kurssit ovat osa LASSO-kehittämishanketta. Kursseille osallistuvat perheet ovat osaltaan kehittämässä uusia kurssimalleja.

POWERIA PERHEESTÄ -KURSSI ESPOOSSA

Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisten ja koulunsa aloittavien (n. 4 – 10 vuotiaiden) vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja se toteutetaan kolmessa kahden päivän (pe-la) jaksossa. Ajankohdat ovat 1.-2.11.2019, 22.-23.11.2019. ja 24. -25.1.2020 Kurssipaikkana on Hotelli Nuuksio Espoossa.
Kurssin teemana on Poweria perheestä – vahvistusta vuorovaikutukseen. Tavoitteena on, että perheet saisivat uusia vinkkejä arjen sujumiseen ja tekemiseen yhdessä, sekä antaa lapsille mahdollisuus kokea uusia kokemuksia ja elämyksiä minäkuvan vahvistamiseksi.
Kurssilla paneudutaan eri perheenjäsenten välisiin suhteisiin ja pohditaan yhdessä miten niitä voidaan vahvistaa ja mitä kivaa perheet voivat tehdä yhdessä. Vanhempien ryhmässä pohditaan vuorovaikutussuhteita perheen sisällä ja etsitään keinoja sujuvampaan arkeen. Kurssilla toimitaan sekä yhdessä että lapset ja vanhemmat erikseen ohjatuissa omissa ryhmissä.

HYKS-alueen kurssin toteutuksesta vastaavat Epilepsialiitto, Munuais- ja maksaliitto sekä Harvinaiskeskus Norio.
Kurssille hakuaika päättyy 1.10.201
Kurssimainoksen löydät tästä

ARJEN SANKARIT -KURSSI TURUSSA

Kurssi on tarkoitettu alakouluikäisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja se toteutetaan kolmena kahden päivän mittaisena jaksona (pe-la). Ajankohdat ovat: 25.-26.10., 15.-16.11. ja 13.-14.12.2019. Kurssipaikkana on Erityisosaamiskeskus Suvituuli Turussa.
Kurssin teemana on Arjen Sankarit – eväitä sujuvampaan arkeen. Tavoitteena on auttaa perheitä tunnistamaan jäseniensä voimavarat ja vahvuudet ja löytää keinoja niiden vahvistamiseen.
Kurssilla toimitaan sekä yhdessä että lapset ja vanhemmat erikseen ohjatuissa omissa ryhmissä. Kurssilla käytetään toiminnallisia menetelmiä sekä jaetaan tietoa ja kokemuksia. Lapsille on ikätason mukaista ohjelmaa yhdessä kavereiden kanssa. Sisaruksille on omat ryhmät.

TYKS-alueen kurssin toteutuksesta vastaavat Aivoliitto, Lihastautiliitto ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.
Kurssille hakuaika päättyy 20.9.2019
Kurssimainoksen löydät tästä

NEXT STEP -KURSSI LEPPÄVIRRALLA

Kurssi on tarkoitettu yläkouluikäisille vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten / nuorten perheille ja se toteutetaan kahdessa kolmen päivän (to-la) jaksossa. Ajankohdat ovat 14.-16.11.2019 ja 16.-18.1.2020. Kurssipaikkana on Kylpylähotelli Vesileppis.
Kurssin teemana on Next Step – kohti uusia mahdollisuuksia. Kurssin tavoitteena on lisätä nuoren ja vanhempien yhteisymmärrystä lähitulevaisuuden suunnitelmista.
Kurssilla paneudutaan nuoren arkeen pohtien muun muassa opiskelua, harrastuksia, kaverisuhteita, vapaa-aikaa jne. Kurssilla mietitään myös sisaruussuhteiden merkitystä sekä tuetaan koko perheen yhteistä tekemistä ja toimintaa. Kurssilla on osittain yhteistä ja osittain erillistä ohjelmaa lapsille/nuorille ja vanhemmille. Kurssi koostuu kahdesta jaksosta.

KYS-alueen kurssin toteutuksesta vastaavat Invalidiliitto ja TATU ry.
Kurssille hakuaika päättyy 10.10.2019
Kurssimainos löytyy tästä

Kurssipaikat

Kurssipaikat ovat esteettömiä ja perheillä on mahdollisuus yöpyä omakustanteisesti kurssipaikassa. Perhe voi hakea Kelalta yöpymiskorvausta mikäli heillä on lääkärin suositus kurssille.

Kursseille hakeminen

Kurssien hakulomake löytyy tästä. Suositusta ei välttämättä tarvita, mutta mikäli perhe haluaa hakea Kelalta kuntoutusraha ja matkakorvauksia tulee kurssijärjestäjälle toimittaa lääkärin suositus ennen kurssin alkua. Kurssin hakuajan päätyttyä kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta.

Lisätietoja kursseista antaa hankekoordinaattori Timo Rautiainen, puhelin 050 3427 140 tai s-posti timo.rautiainen@muma.fi.