PROJEKTISTA

LASSO – osallistujiensa näköisen perhekurssimallin kehittämishanke on kahdeksan järjestön yhteistyöhanke, jota hallinnoi Munuais- ja maksaliitto. Hanke toteutetaan STEAn tuella Veikkauksen varoin. Hanke on valtakunnallinen ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Hankkeessa kehitetään yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa avomuotoisia, alueellisia perhekurssimalleja, jotka vahvistavat entistä paremmin perheiden osallisuutta ja toimintakykyä omassa toimintaympäristössään. Kurssien lähtökohtana on elämäntilannekohtaisuus, ei diagnoosilähtöisyys. Kursseja järjestetään mm. alle kouluikäisten, koulunsa aloittavien, ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten perheille. Kursseista lisätietoa Kurssit-sivulta.

Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa myös niitä perheitä, jotka eivät välttämättä muuten ole palvelujärjestelmän piirissä esim. lapset, joilla ei ole diagnoosia.

Hanketta suunnittelee ja arvioi ohjausryhmä, jossa on kahdeksan järjestön lisäksi myös perheiden ja ammattilaisten edustus. Kahdeksan järjestöä ovat Aivoliitto, Epilepsialiitto, Harvinaiskeskus Norio, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, MLL/Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö, Munuais- ja maksaliitto ja TATU ry.