PROJEKTISTA

LASSO – osallistujiensa näköisen perhekurssimallin kehittämishanke on kahdeksan järjestön yhteistyöhanke, jota hallinnoi Munuais- ja maksaliitto. Hanke toteutetaan STEAn tuella Veikkauksen varoin. Hanke on valtakunnallinen ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Hankkeessa kehitetään yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa avomuotoisia, alueellisia perhekurssimalleja, jotka vahvistavat entistä paremmin perheiden osallisuutta ja toimintakykyä omassa toimintaympäristössään. Kurssien lähtökohtana on elämäntilannekohtaisuus, ei diagnoosilähtöisyys. Kursseja järjestetään mm. alle kouluikäisten, koulunsa aloittavien, ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten perheille. Kursseista lisätietoa Kurssit-sivulta.

Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa myös niitä perheitä, jotka eivät välttämättä muuten ole palvelujärjestelmän piirissä esim. lapset, joilla ei ole diagnoosia.

Hanketta suunnittelee ja arvioi ohjausryhmä, jossa on kahdeksan järjestön lisäksi myös perheiden ja ammattilaisten edustus. Kahdeksan järjestöä ovat Aivoliitto, Epilepsialiitto, Harvinaiskeskus Norio, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, MLL/Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö, Munuais- ja maksaliitto ja TATU ry.

Yhteystiedot

Kuva Timo Rautiaisesta

Timo Rautiainen

Hankepäällikkö

puhelin:050 3427 140

sähköposti:timo.rautiainen@muma.fi

Kuva Kirsi Vidmanista

Kirsi Vidman

Hankesuunnittelija

puhelin:050 3019 368

sähköposti:kirsi.vidman@muma.fi

Kuva Maarit Heinimäestä

Maarit Heinimäki

Hankesuunnittelija

puhelin:050 3626 470

sähköposti:maarit.heinimaki@muma.fi

Kuva Heidi Niemelästä

Heidi Niemelä

Hankesuunnittelija

puhelin:040 8363 375

sähköposti:heidi.niemela@muma.fi