Kurssin aikana

Täältä löydät erilaisia ideoita ja menetelmiä kurssin tavoitteiden tueksi

Arvaa kuka olen?- leikki 💻

Ohjeet leikkiin

Sopii hyvin esimerkiksi nuorten tapaamiseen verkossa. Ei tarvitse nähdä mitä näytöllä on.

Kartta ja kotipaikat Papunet-kartalle 💻🏨

Tarkemmat ohjeet kartan tekemiseen

Papunetin piirto-ohjelmalla voi tehdä kurssin alussa joko verkossa tai kurssipaikalla sähköisen itse piirretyn kartan ja merkitä perheiden kotipaikat siihen.

Papunetin piirtotyökalu löytyy osoitteesta https://papunet.net/_pelit/piirto2/

Joogatarina

Kuvin tuettu joogatarina

Padlet kartta verkkotapaamisiin

Ohje kartan tekemiseen ja jakamiseen

Lataa muokattava dokumentti

Verkkotapaamisien aluksi on kiva tietää missä osallistujat ovat. Padlet sovelluksen ilmaisversiolla teet helposti kartan johon osallistujat voivat merkitä sijaintinsa.

Toiminnallinen palaute

Ohjeet ja kuvat tulostettaviksi

Ohjeet ja kuvat PowerPoint

Musisointi

Kuvatukea lauluihin + tukiviitottuja lauluja:

https://www.aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus/ajankohtaiset-vinkit/musiikki/

https://www.konkreettistavarhaiskasvatusta.com/blog/category/Laulut

https://papunet.net/materiaalia/laulut-kuvakortteina

https://papunet.net/materiaalia/viitotut-laulut-ja-lorut

Youtube:

Monet eriaiheiset Relaxation –instrumentaalikappaleet. Näitä voi laittaa esimerkiksi taustalle rauhoittumiseen tai rentoutumiseen.

Esim. https://www.youtube.com/watch?v=DlnYANIVslc 

Siina & Taikaradio –orkesteri –kanavalla useita hyviä lastenlauluja leikkeineen.

Kielinuppu: esim. https://www.youtube.com/watch?v=JFDAoFN2ndY , viitottuja lauluja mm. Ajan hahmottamiseen, yleisiin arjen taitoihin ja tunnetaitoihin.

Kirjoja:

Soiva laulukirja

Aikarumpu ja Maharumpu –musiikkikirjat ohjeineen ja viittomineen.

Musiikin säveltämistä yms. internetissä, helppokäyttöinen ja hauska 😊

https://musiclab.chromeexperiments.com/

Satuhieronta

Ohjeet satuhierontaan

Lataa muokattava dokumentti

Perhevartti fiiliskuvin

Lataa muokattava dokumentti

LASSO-kursseilla päivän päätteeksi perheenjäsenet kertovat toisilleen omasta päivästään. Jokainen saa kertoa miten hänen päivänsä on mennyt. Apuna voi olla vaikka tällaiset fiiliskuvat.

Kun tulostat arkit värillisille papereille niin saat ilmeen lisäksi värit tehostamaan viestiä.

Arjen taito-lomake

Tulostettava Arjen taito-lomake

Lataa muokattava dokumentti

LASSO- kursseilla perhe asettaa itselleen tavoitteen kurssin alussa. Tarkoitus on tavoitella muutosta johonkin arkiseen asiaan, jonka muuttaminen parantaisi arkea.

Koko perhe osallistuu tavoitteen keksimiseen ja sen muokkaamiseen harjoiteltavaksi tai vahvistettavaksi taidoksi. Tavoite kirjataan ja sen etenemistä seurataan kurssin edetessä. Kurssin lopussa arvioidaan mihin on päästy.