Arjen taito-lomake

LASSO- kursseilla perhe asettaa itselleen tavoitteen kurssin alussa. Tarkoitus on tavoitella muutosta johonkin arkiseen asiaan, jonka muuttaminen parantaisi arkea.

Koko perhe osallistuu tavoitteen keksimiseen ja sen muokkaamiseen harjoiteltavaksi tai vahvistettavaksi taidoksi. Tavoite kirjataan ja sen etenemistä seurataan kurssin edetessä. Kurssin lopussa arvioidaan mihin on päästy.