Alustava aikataulurunko

Perheiden kurssille tulon suunnittelua helpottaa jos he saavat alustavan tiedon aikataulutuksesta. Tällaisesta aikataulusta lapsetkin saavat ennakoivaa tietoa tulevasta kurssista.