Tukiliiton tunnekortit 💻

Tukiliiton tunnekortit verkkotapaamisissa käytettäväksi löytyy osoitteesta

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/tunnekortit/